Zvukové jevy

Hluk, ochrana před hlukem

Odraz vuku, ozvěna

Nucené chvění, rezonance

Ucho přijímač zvuku, hlasitost

Tón, výška tónu

Vznik zvuku, šíření zvuku

Komentáře nejsou povoleny.