Zákony el. proudu

Reostat, dělič napětí
Reostat.ppt (3470)

Výsledný odpor rezistorů spojených vedle sebe paralelně
Paralelní zapojení spotřebičů.ppt (3210)

Výsledný odpor rezistorů spojených za sebou sériově

Závislost elektrického odporu na vlastnostech vodiče

Ohmův zákon, elektriský odpor
Ohmův zákon.ppt (3492)
OHMŮV ZÁKON_Dvořáková _8B.ppt (3184)

Elektrické napětí

Měření elektrického proudu, ampérmetr

Elektrický proud
elmag-jevy1.ppt (3387)

Měření elektrického napětí, voltmetr, zdroje napětí


Komentáře nejsou povoleny.