Vlastnosti látek

Atomy a molekuly
Atomy, molekuly.ppt (3506)
Částice zblízka.exe (2517)

Částicová stavba látek pevných, kapalných a plynných
Částicová stavba látek.exe (2749)
Látky pevné, kapalné, plynné a jiné.exe (3083)

Částicové složení látek
Složení látek.ppt (2690)

Vlastnosti látek pevných, kapalných a plynných
Složení látek pevných, kapalných a plynných.ppt (4557)
Látka a těleso.exe (2327)

Komentáře nejsou povoleny.