Vlastnosti látek

Atomy a molekuly
Atomy, molekuly.ppt (5378)
Částice zblízka.exe (3541)

Částicová stavba látek pevných, kapalných a plynných
Částicová stavba látek.exe (3955)
Látky pevné, kapalné, plynné a jiné.exe (4609)

Částicové složení látek
Složení látek.ppt (3949)

Vlastnosti látek pevných, kapalných a plynných
Složení látek pevných, kapalných a plynných.ppt (7408)
Látka a těleso.exe (3398)

Komentáře nejsou povoleny.