Vlastnosti látek

Atomy a molekuly
Atomy, molekuly.ppt (4211)
Částice zblízka.exe (2859)

Částicová stavba látek pevných, kapalných a plynných
Částicová stavba látek.exe (3261)
Látky pevné, kapalné, plynné a jiné.exe (3738)

Částicové složení látek
Složení látek.ppt (3217)

Vlastnosti látek pevných, kapalných a plynných
Složení látek pevných, kapalných a plynných.ppt (5664)
Látka a těleso.exe (2765)

Komentáře nejsou povoleny.