Vlastnosti látek

Atomy a molekuly
Atomy, molekuly.ppt (5194)
Částice zblízka.exe (3419)

Částicová stavba látek pevných, kapalných a plynných
Částicová stavba látek.exe (3837)
Látky pevné, kapalné, plynné a jiné.exe (4481)

Částicové složení látek
Složení látek.ppt (3826)

Vlastnosti látek pevných, kapalných a plynných
Složení látek pevných, kapalných a plynných.ppt (7244)
Látka a těleso.exe (3271)

Komentáře nejsou povoleny.