Vlastnosti látek

Atomy a molekuly
Atomy, molekuly.ppt (5396)
Částice zblízka.exe (3551)

Částicová stavba látek pevných, kapalných a plynných
Částicová stavba látek.exe (3966)
Látky pevné, kapalné, plynné a jiné.exe (4625)

Částicové složení látek
Složení látek.ppt (3960)

Vlastnosti látek pevných, kapalných a plynných
Složení látek pevných, kapalných a plynných.ppt (7424)
Látka a těleso.exe (3411)

Komentáře nejsou povoleny.