Vlastnosti látek

Atomy a molekuly
Atomy, molekuly.ppt (5236)
Částice zblízka.exe (3447)

Částicová stavba látek pevných, kapalných a plynných
Částicová stavba látek.exe (3867)
Látky pevné, kapalné, plynné a jiné.exe (4517)

Částicové složení látek
Složení látek.ppt (3847)

Vlastnosti látek pevných, kapalných a plynných
Složení látek pevných, kapalných a plynných.ppt (7291)
Látka a těleso.exe (3298)

Komentáře nejsou povoleny.