Vlastnosti látek

Atomy a molekuly
Atomy, molekuly.ppt (3944)
Částice zblízka.exe (2758)

Částicová stavba látek pevných, kapalných a plynných
Částicová stavba látek.exe (3078)
Látky pevné, kapalné, plynné a jiné.exe (3515)

Částicové složení látek
Složení látek.ppt (3047)

Vlastnosti látek pevných, kapalných a plynných
Složení látek pevných, kapalných a plynných.ppt (5149)
Látka a těleso.exe (2590)

Komentáře nejsou povoleny.