Vlastnosti látek

Atomy a molekuly
Atomy, molekuly.ppt (5022)
Částice zblízka.exe (3289)

Částicová stavba látek pevných, kapalných a plynných
Částicová stavba látek.exe (3719)
Látky pevné, kapalné, plynné a jiné.exe (4341)

Částicové složení látek
Složení látek.ppt (3718)

Vlastnosti látek pevných, kapalných a plynných
Složení látek pevných, kapalných a plynných.ppt (7015)
Látka a těleso.exe (3168)

Komentáře nejsou povoleny.