Mechanické vlastnosti plynů

Tlak plynu v uzavřené nádobě, manometr
Tlak plynu v uzavřené nádobě.ppt (6672)

Meteorologie

Vztlaková síla působící na tělesov atmosféře Země
Archimedův zákon pro plyny.ppt (4086)

Změny atmosfériského tlaku
Změny atmosférického tlaku.ppt (7003)

Měření atmosférického tlaku

Atmosféra Země, atmosférický tlak
Atmosférický tlak.ppt (4063)

Komentáře nejsou povoleny.