Mechanické vlastnosti kapalin

Plování nestejnorodých těles

Potápění, plování a vznášení se stejnorodého tělesa v kapalině

Archimédův zákon

Hydrostatický tlak
Hydrostatický tlak.ppt (5448)

Hydraulické zařízení, užití v praxi
Hydraulické zařízení.ppt (9356)

Pascalův zákon
Pascalův zákon.ppt (4639)

Komentáře nejsou povoleny.