Elektromagnetické jevy

Elektromagnetiské vlny a záření, zdroje záření

Rozvodná elektrická síť

Transformátor

Střídavý proud

Elektromagnetická indukce

Elektromotor

Působení magnetického pole na cívku s proudem

Elektromagnet a jeho užití

Magnetické pole cívky s proudem

Komentáře nejsou povoleny.