Elektrické vlastnosti látek

Ionty
Elektrování těles.ppt (6206)

Model atomu

Elektrické pole

Elektrování těles při vzájemném dotyku
Vznik iontů.ppt (4377)

Komentáře nejsou povoleny.