Elektrické vlastnosti látek

Ionty
Elektrování těles.ppt (4226)

Model atomu

Elektrické pole

Elektrování těles při vzájemném dotyku
Vznik iontů.ppt (3034)

Komentáře nejsou povoleny.