Elektrické vlastnosti látek

Ionty
Elektrování těles.ppt (4761)

Model atomu

Elektrické pole

Elektrování těles při vzájemném dotyku
Vznik iontů.ppt (3468)

Komentáře nejsou povoleny.