Elektrické vlastnosti látek

Ionty
Elektrování těles.ppt (6118)

Model atomu

Elektrické pole

Elektrování těles při vzájemném dotyku
Vznik iontů.ppt (4323)

Komentáře nejsou povoleny.