Elektrické vlastnosti látek

Ionty
Elektrování těles.ppt (4660)

Model atomu

Elektrické pole

Elektrování těles při vzájemném dotyku
Vznik iontů.ppt (3378)

Komentáře nejsou povoleny.