Elektrické vlastnosti látek

Ionty
Elektrování těles.ppt (3966)

Model atomu

Elektrické pole

Elektrování těles při vzájemném dotyku
Vznik iontů.ppt (2842)

Komentáře nejsou povoleny.