Elektrické jevy

Siločáry elektrického pole

Vodič a izolant v elektrickém poli

Elektrický náboj
Elektroskop.ppt (6203)

Elektrické vlastnosti látek, elektrometr

Komentáře nejsou povoleny.